Contoh soal UKP Hukum maritim ATT 3 praATT-III                                      HUKUM  MARITIM                                           WAKTU : 90 MENIT

(20)      1.   a.   Apa saja fungsi dari Mahkamah Pelayaran dan apakah hukum yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Pelayaran tersebut? Jelaskan!
                   b.   Apakah Nahkoda termasuk Awak Kapal dan harus disijil? Jelaskan jawaban saudara!

(20)      2.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan sertifikat-sertifikat di bawah ini dan institusi mana yang berhak menerbitkannya :
                   a.   Sertifikat Lambung Timbul (ILCC 66)
                   b.   Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
                   c.   Passager Ship Safety Certificate
                   d.   Sertifikat Permesinan Kapal
                   e.   Sertifikat Pencegahan Pencemaran (MARPOL 73/78)

(20)      3.   a.   Selain penumpahan minyak dari kapal, hal-hal apakah yang secara tidak terduga dapat mengakibatkan pencemaran?
                   b.   Bagaimanakah kedudukan dari KKM jika kejadian pencemaran minyak dari kapal dijadikan perkara hukum?

(20)      4.   a.   Apa yang dimaksud dengan PKL dengan menganut Azas Mau dan Tahu. Jelaskan!
                   b.   Hak-hak apa saja yang diperoleh Awak Kapal sesuai yang terkandung dalam PKL?

(20)      5.   a    (1)     Dalam hal manakah “alasan mendesak” yang dapat dipergunakan untuk memberhentikan pelaut dari kedinasan di atas kapal?
                         (2)     Dalam kitab Undang-Undang Hukum manakah terdapat ketentuan tentang “pelanggaran awak kapal” antara lain pelanggaran disiplin dan kepidanaan?
                   b.   (1)     Apakah yang dimaksud dengan “Arbitrase”?
                         (2)     Jelaskan tentang “Arbitrator”, siapa saja yang dapat dann tidak dapat diangkat?

                         (3)     Apakah seorang arbitrator dapat menahan sebuah kapal? Jelaskan!
Contoh soal UKP Hukum maritim ATT 3 pra | karyapelaut | 5

0 comments:

Post a Comment