Contoh soal UKP ilmu bangunan kapal ATT 3ATT-III                               ILMU BANGUNAN KAPAL                                WAKTU : 90 MENIT

1.  a.   Sebutkan 3 (tiga) macam wrang/floor pada sebuah bangunan kapal !
     b.   Gambarkan penampang melintang untuk salah satu dari tiga jenis wrang/floor tersebut
     c.   Jelaskan bagaimana cara pemberian tanda dan nomor pada gading-gading?

2.  a.   Apa kegunaan daripada dasar berganda? Jelaskan !
     b.   Apa kegunaan daripada water tight door? Jelaskan !
     c.   Sebutkan ketentuan – ketentuan yang diharuskan sehubungan dengan peranan 
           kemudi untuk memenuhi keselamatan menurut SOLAS 60!

3. a.   Dalam pemasangan kulit kapal ada beberapa plat khusus atau special plate. 
           Sebutkan apa saja?
    b.   Bagaimana pemberian tanda pada lajur kulit kapal? Berikan keterangan serta
           gambarkan !

4. a.   Mengapa kapal perlu diadakannya docking?
    b.   Sebutkan jenis-jenis survey yang anda ketahui serta sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan
          oleh pihak-pihak berwenang !

(Bobot nilai tiap soal = 25)


Contoh soal UKP ilmu bangunan kapal ATT 3 | karyapelaut | 5

0 comments:

Post a Comment